Wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy | Informacja to każdy czynnik, dzięki któremu ludzie [...] mogą bardziej sprawnie, celowo działać

Uwaga:
Z satysfakcją zawiadamiamy, że podjęliśmy współpracę z Biurem Wywiadu Biznesowego, której efektem będzie zmiana szaty graficznej naszej strony, a przede wszystkim zaktualizowane i nowe artykuły.

Nowości już wkrótce!


Strona ta jest poświęcona wywiadowi gospodarczemu i zagadnieniom pokrewnym. Nie mówimy jednak o wywiadzie gospodarczym jako czynnościach i działaniach podejmowanych przez służby państwowe w celu ochrony interesów własnego państwa lub zdobycia informacji na temat działań innych krajów. Mówimy o wywiadzie gospodarczym, jako o narzędziu stworzonym przez niezwykle wymagający rynek nowoczesnej gospodarki i zupełnie legalnie wykorzystywanym do walki pomiędzy konkurującymi podmiotami, które coraz częściej przez ekspertów jest nazywane Wywiadem Biznesowym.

____________________________________________________________________________________________________________


Wywiad Gospodarczy

Informacja jest wszechogarniającą nas ludzi i wszystkie stworzenia na ziemi „substancją”. Obecnie natężenie otaczających człowieka informacji jest tak duże, iż mówi się, że otacza nas szum informacyjny. Dzięki inteligencji informacje do nas docierające analizujemy i na ich podstawie świadomie działamy, wykorzystując je w życiu prywatnym i zawodowym. [Czytaj więcej]O nas

Strona powstała w wyniku spotkania osób zainteresowanych tematem wywiadu gospodarczego, które po kilku intensywnych dyskusjach stwierdziły, że jest dobrym pomysłem utworzenie strony internetowej, na której podzielą się wiadomościami i własnymi przemyśleniami na temat wywiadu gospodarczego... [Czytaj więcej]

____________________________________________________________________________________________________________


Uwaga:
aby uniknąć publikacji tekstów naruszających ogólnie przyjęte normy,
komentarze ukazują się po zatwierdzeniu przez Admina.
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz
Brak komentarzy do tego artykułu.