Celem każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja zysków. W czasach zaciętej walki o klienta, wytężonej rywalizacji z konkurencją o utrzymanie się na rynku, osiągnięcie celu możliwe jest jedynie, jeśli posiada się dostęp do informacji o potencjale naszych konkurentów i ich słabych stronach. Informacji, które pozwalają sprawnie podejmować trafne decyzje strategiczne, zaprojektować działania wyprzedzające lub zaatakować konkurencję w najsłabszych punktach. Właściwe informacje pomogą uzyskać przewagę nad konkurencją i zbudować silną pozycję firmy.

Strona ta jest poświęcona wywiadowi gospodarczemu i zagadnieniom pokrewnym. Nie mówimy jednak o wywiadzie gospodarczym jako czynnościach i działaniach podejmowanych przez służby państwowe w celu ochrony interesów własnego państwa lub zdobycia informacji na temat działań innych krajów. Wywiad gospodarczy opisywany na naszej stronie internetowej, zaspokaja potrzeby podmiotów gospodarczych w informacje, które stają się skuteczną bronią w walce z konkurencją.

Mówimy o wywiadzie gospodarczym, jako o narzędziu stworzonym przez niezwykle wymagający rynek nowoczesnej gospodarki i zupełnie legalnie wykorzystywanym do walki pomiędzy konkurującymi przedsiębiorstwami. Narzędzie to coraz częściej przez ekspertów jest nazywane wywiadem biznesowym.

Wywiad Gospodarczy

„Informacja” jest wszechogarniającą ludzi i wszystkie stworzenia na ziemi „substancją”, której istota jest intuicyjnie zrozumiała dla większości ludzi, a jednocześnie jest pojęciem trudnym do zdefiniowania.

czytaj więcej

O nas

Wywiad Gospodarczy – Portal Wiedzy powstał w wyniku spotkania osób zainteresowanych tematem wywiadu gospodarczego, które po kilku intensywnych dyskusjach stwierdziły, że jest dobrym pomysłem utworzenie strony internetowej, na której podzielą się wiadomościami i własnymi przemyśleniami dotyczącymi przedmiotowego zagadnienia.

czytaj więcej

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL